Kalite Politikamız


Kalite Politikası

Kurulduğumuz günden itibaren Özel Yaşamlab Laboratuvarı;

“Örnek sahiplerinin ve çalışanlarının memnuniyetlerini, önerilerini ve haklarını gözeterek, bilimsel ve kaliteli laboratuvar hizmeti vermeyi esas alan, gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, çevreye duyarlı, testlerin doğru, izlenebilir ve tekrarlanabilir yöntemlerle, tarafsız ve etik değerlere bağlı olarak çalışılmasını temel almak kalite politikamızdır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için laboratuvar yönetimimiz; kaliteli malzeme-ekipman kullanımını ve çalışanlarımızın eğitimlerle sürekli gelişmesini sağlayıp;  akreditasyon sisteminde yer alan prosedürleri doğru ve titizlikle uygulatarak, doğru, güvenilir ve zamanında sonuç vermeyi ve kalite hedefleri doğrultusunda ileriye dönük çalışmayı hedefler.

TSE EN ISO 15189 Standart şartlarına ve ilgili yasal mevzuatlara bağlı kalarak yönetim sisteminin etkinliğini süratli ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.”

kalite politakası çerçevesinde çalışmayı ana amaç edinmiştir.